BEVIDST INDRE LEDERSKAB

-Sæt dig selv fri & mærk din indre medfødte power

Un'leash_Neell

Styrk dit bevidste indre lederskab fra dit hjerte, få klarhed, stærkere intuiton, mere energi og bliv bevidst skaber af din egen virkelighed.

Mærk dig selv, din intuition og indre medfødte power. Gennem denne ind-dannelse vil du blive bevidst om sammenhængen mellem dine tanker, følelser og handlinger.

Få og mærk modet og tilliden til, at du kan skabe lige præcis de forandringer, du ønsker i dig og i dit liv. Dyk ned i dine spirituelle evner og skab dynamik og overensstemmelse mellem dine ord og handling. 

Opnå balance, samarbejde og flow i og mellem krop, sind og ånd. Sæt spotlys på dine mønster og værdier, der står i vejen og skab nye bæredygtige, der støtter dig.

Skab gennem øvelser samarbejde med hesten på både det indre og ydre plan.

Oplev større tilfredshed og skab mere succes for dig. 

Hvert møde med hesten var et møde med mig selv - på kærligste og ærligste vis kastede relationen lys på det, jeg gør og ikke gør. Er og ikke er. Bevidst og ubevidst. At blive vækket af dette energiarbejde, i den naturlige verden, er en unik invitation til at forstå sig selv bedre ved at mærke, hvordan alt er forbundet.” - Line Dahl – optaget af formål og forbundethed for en bedre fremtid.

Hvad er Un’leash?

Un’leash er en inddannelse, der højst sandsynlig vil åbne mere op for din essens, din livsforståelse, din indre styrke. Den er bygget op af flere elementer som energiarbejde, hesteøvelser fra jorden, individuelt samtaleforløb, healing, SPIRIT LOGIC livsprincipper, sansning, intuition, dyb relationsforståelse mm.

Du vil træne evnen til at blive skarp på og ultra bevidst om din og andres tanke, følelse, handling og mønstre.

Inddannelsen er bygget op af 3 moduler 

UN’COVER 
På dette første modul skaber vi  klarhed og tager en tur op i helikopteren og skabe overblik. Vi arbejder med at skabe dit nye stærke fundament. Du lærer at grounde og finde indre dyb ro. Vi skaber forståelse og integretion mellem himmel og jord.

UN’FOLD
Gennem det andet modul er det tid til at skabe forandring. Vi skal lege, undersøge, åbne og udfolde nye sider. Hvem er du egentlig i din essens, og hvordan skaber du din nye virkelighed? Vi arbejder fra hjertet og balancere energier. 

UN’USUAL
Dette tredje modul kalder på dit usædvanlige/ukendte dig. Din essens. Din kerne. I en dybere forbundethed. Universelle spilleregler, balancen mellem det maskulin/feminin og og magnetisk tiltrækning. Mere dig, mere lethed, mere nydelse.

Din nye virkelighed..

Du vil højste sandsynlig bedre kunne mæker dig selv og træffe bevidste beslutninger fra dit inderste.

Du vil sikkert i højere grad opleve synkronisiteter og sammenfald.

Du vil kunne trække på en ny indre styrke og beslutsomhed, der vil gøre hverdagen lettere.

Du vil opdage, at du kommunikerer fra et nyt sted og dine relationer vil opleves lettere og konflikter vil ophøre.

Du vil kunne arbejde med energien bag og have en dyb forståelse for denne.

Du vil gøre praktisk spiritualitet til en del af dit liv og din hverdag med fødder godt plantet i jorden.

Du vil sikkert bruge lige dele af SPIRIT LOGIC og på den måde skabe en helt ny balanceret dig.

Du vil mærke en dyb indre ro og læne dig endnu mere ind i tilliden.

Universet vil formodentlig føles som en støtte/en god ven, der abejder med dig og for dig.

Du vil mærke, hvordan kærligheden til dig selv vokser hver dag. Du værdsætter dig selv på en ny måde.

Du vil sikkert opleve, at du på mange måder er blevet genfødt.

Du vil mærke en markant ny lyst til livet og med en nysgerrigt sind. Din nye virkelighed,,

'Din intuition & indre power ligger gemt bag mønstre, tanker og følelser, der ikke tjener dig og formodentlig tilhører nogle andre.' -Neell Rosamunde

På Un’leash arbejder vi med:

Hvad er indre lederskab, hvordan mestre du det og bliver stærkere i dit udtryk og selvfølelse, så du roligt kan tale fra dit hjerte?

Hvad er intuition, hvordan styrker det dit indre lederskab? Hvordan åbner du op for intuitionen, bruger den og hvordan mærker du den?

Hvem er du, og hvad er dine unikke talenter og styrker? 

Hvad er uhensigtsmæssige mønstre, hvor kommer de fra, og hvordan begrænser de dig i dine ønsker for fremgang i det du ønsker?

Hvad er energi og frekvens? Hvilken rolle spiller de fx.  i din kommunikation og din indre ro?

Hvordan kan du bruge samarbejdet med hesten i at vise, hvad der rør sig i dig gennem øvelserne?

Hvordan kan du styrke dine relationer og ikke mindst relationen til dig selv?

Hvad er SPIRIT LOGIC og hvordan skaber det balance og synergi i din hverdag?

Dette er en inddannelse. Det handler om dig, din rejse, din transformation. En rejse indad, der vil kunne mærkes, føles og ses tydeligt udefra.  

"Neell har fat i den lange ende af tøjlen og tilbyder en stærk og velsmagende indsigtscocktail ved at inddrage hestene som co-coaches og co-creators til den der vil på den større inddannelsesrejse." - Vibeke

Hvem er du?

Du er ret sikkert forandringsparat, nysgerrig og målrettet og bruger allerede din intuition og forskellige praktikker.

Du er interesseret i både det spirituelle og det praktiske og ønsker at styrke begge dele.

Du drives af at forstå gennem praktisk læring og sætter pris på dybde, udfordring og en legende tilgang.

Du er åben for energiarbejde og interesset i at kende til styrken af dette.

Du ønsker at stå endnu stærkere i dig selv på en ny måde.

Du mærker fremtiden kalder på mere i dig og vil gøre dig klar. 

Billede:  Dagens øvelse med hesten Boy udlånt af @zensingalpha

Du længes nok efter…

Stå stærkere, mere autentisk og med en dybere indre ro både i tanker, følelser og i handling.

Forståelse af dig selv, dine medmennesker og for helheden mellem det spirituelle og det logiske. 

Metoder til at skabe en styrket balance og større succes i dit professionelle og private liv.

Praktiske redskaber til at dreje dit liv i den retning, du ønsker.

At virkelig kunne mærke dig selv og træde frem med alt, hvad du er og alt det, du indeholder af kvaliteter og ikke mindst muligheder.

Endelig at tage hul på det liv, du længes efter.

Sådan foregår det:

Vi er 6 deltagere på hvert forløb.

Der fortages afklarende samtale inden tilsagn om plads.

Investeringen for Un’leash Inddannelsen udgør 44.000,- ex. moms. / Inkl. moms 52.800,-

Den kan fx. deles i optil 6 månedlige rater. á 7.333,- ex. moms /8.800,- inkl. moms.

Un’leash Inddannelsen varer 6 måneder og tilmeldingen er bindende for hele inddannelsens periode.

Deltages egen normale forsikring dækker gennem Inddannelsen og kræver ikke noget særligt udstyr eller beklædning.

Un-leash_reels5

Un’leash indeholder:

12 undervisningsdage på hverdage hver måned fra kl. 9-16 (nogle dage til 16.30).

Hver undervisningsdag starter med hesteøvelser indtil frokost.

(NB! Det er muligt, der forekommer ændringer gennem inddannesen.)

Et individuelt personligt forløb på 6 individuelle transformerende samtaler med Neell over telefonen.

Adgang til Neell gennem hele inddannelsen på mail. 

Der vil serveres frokost, kaffe/the/vand og sunde snacks på alle undervsningsdage.

Det er nødvendigt med bil, idet der undervises på forskellige lokationer. (Græsted/Esrum/Helsingør)

NÆSTE HOLD START bliver i 2024. Datoer kommer. Er du interesseret og vil høre mere, så reserver din plads nu, sæt dig ventelisten eller forespørg om samtale på hello@spiritlogic.dk.

 

Billede: Neell og hesten Boy udlånt af @zensingalpha